Nickihndrxx Tour: Nicki Minaj & Future at The Kia Forum

Nickihndrxx Tour Tickets

The Kia Forum | Inglewood, California

Nickihndrxx Tour: Nicki Minaj & Future comes to The Forum on Tuesday 20th November 2018

Nickihndrxx Tour: Nicki Minaj & Future at The Forum

Nickihndrxx Tour: Nicki Minaj & Future at The Forum

Your Comments